Miten suhtaudumme tulevaisuuteen?

Se miten suhtaudumme tulevaisuuteen ja millaisena sen näemme, vaikuttaa tämän päivän tekojemme kautta siihen millaiseksi tulevaisuutemme muotoutuu. Ei siis ole yhdentekevää mitä ajattelemme tulevaisuudesta. Suhtatumisemme tulevaisuuteen on vaihdellut eri aikakausina: 1700 luvulla tulevaisuuden ajateltiin olevan menneisyyden toistoa tai pahempi kuin nykyhetki.  Elämä oli nollasummapeliä ja onnea ajateltiin olevan vain tietty määrä maailmassa: jotta minä voin […]

Lue lisää Miten suhtaudumme tulevaisuuteen?

Lapin Maaseutuohjelman Skenaariopaja

Tämä kirjoitus on osa Lapin maaseutuohjelman ennakointiprosessia. Lapin maaseutuohjelmaa laatii Maaseutuklusterin viestintä -hanke. Ennakointiprosessista vastaa Tulevaisuus Lapista -hanke. Lisää ennakointiprosessiin liittyviä kirjoituksia löydät blogimme koontisivustolta. Tulevaisuuskuvien laatiminen 30.11.2018 järjestetyssä Lapin maaseutuohjelman skenaariopajassa laadittiin 3 pienryhmässä 9 tulevaisuuskuvaa. Työpajaan osallistuneille esiteltiin Delfoin asiantuntijapaneelin ja Erätauko -keskustelujen tuloksia, sekä niiden perusteella luotuja valmiiita muuttujia. Työpajan osallistujat saivat käyttää näitä […]

Lue lisää Lapin Maaseutuohjelman Skenaariopaja

Erätauko- tulevaisuus- dialogit

Tämä kirjoitus on osa Lapin maaseutuohjelman ennakointiprosessia. Jotta maaseutuohjelma huomioi tulevaisuuden tarpeet ja jotta se suuntaa maaseudun kehittämistä kohti hyvää tulevaisuutta, tehtiin sen pohjaksi laaja ennakointiprosessi Tulevaisuus Lapista –hankkeessa. Varsinainen maaseutuohjelma on laadittu Maaseutuklusterin viestintä –hankkeessa. Tässä kirjoituksessa avataan maaseutuohjelman ennakointityön osana toteutettua laajaa tulevaisuusdialogien sarjaa – sekä menetelmää että sen nostamia oivalluksia. Lisää ennakointiprosessiin […]

Lue lisää Erätauko- tulevaisuus- dialogit

Lapin Maaseutuohjelman Delfoi -asiantuntijapaneeli

Tämä kirjoitus on osa Lapin maaseutuohjelman ennakointiprosessia. Lapin maaseutuohjelmaa laatii Maaseutuklusterin viestintä -hanke. Ennakointiprosessista vastaa Tulevaisuus Lapista -hanke. Lisää ennakointiprosessiin liittyviä kirjoituksia löydät blogimme koontisivustolta.   Delfoi asiantuntijapaneeli Maaseutuohjelman ennakointiprosessin osana toteutettiin Delfoi -asiantuntijapaneeli (24.9. – 18.11.2018), jonka tarkoituksena oli kartoittaa asiantuntijoiden mielestä tärkeitä ilmiöitä ja trendejä tulevaisuuskuvien työstämisen pohjaksi. Delfoin panelisteiksi ilmoittautui 42 panelistia, jotka edustivat […]

Lue lisää Lapin Maaseutuohjelman Delfoi -asiantuntijapaneeli

Ikkunoita matkailuteknologian tulevaisuuteen

Tämä kirjoitus perustuu 13.2.2019 Lapin matkailun tulevaisuuskuvat 2030 -työpajassa esitettyyn esitykseen tulevaisuuden matkailuteknologioista. Työpajassa esitetty alkuperäinen esitysmateriaali löytyy täältä. Tässä kirjoituksessa matkailualaan liityvät teknologiat on jaettu kolmen pääotsikon alle, jotka ovat: Liikkuminen, virtuaalisuus, sekä älyteknologia. Jokaisen aiheen alla on esitetty siihen liittyviä teknologioita ja suurinta osaa näistä teknologioista on havainnollistettu videosisällön muodossa.   1. Liikkuminen […]

Lue lisää Ikkunoita matkailuteknologian tulevaisuuteen

Maaseudun megatrendit ja keskeiset ilmiöt

Lapin maaseutu ei ole muusta maailmasta erillinen lintukoto, johon suuret ja globaalit kehityskulut, niin sanotut megatrendit eivät vaikuttaisi. Maaseutu saa niistä osansa – niin hyvässä kuin pahassakin. Megatrendit, kuten ilmastonmuutos, työn murros ja teknologinen kehitys ovat varmasti kaikille tuttuja – mutta se ei riitä, että ne tietää – niiden eri vaikutuksien jatkuva tunnistaminen ja toiminta […]

Lue lisää Maaseudun megatrendit ja keskeiset ilmiöt

Tulevaisuuden hyvinvointiteknologia – Ikkunoita tulevaisuuteen

Tämä blogi -kirjoitus perustuu 31.10.2018 Lapin hyvinvointityöpajassa esitettyyn esitykseen tulevaisuuden hyvinvointiteknologiasta. Tässä kirjoituksessa esitellään videoiden saattelemana viittä erilaista tulevaisuuden hyvinvointiteknologiaa. Jotkut näistä teknologioista saattavat kuulostaa suoraan scifi elokuvista otetuilta, mutta esitetyt videot kertovat siitä, miten pitkälle hyvinvointiteknologiassa on jo nyt päästy. Esityt teknologiat ovat: robottiraajat,  ulkoinen tukiranka, hyvinvointirobotiikka, tekoäly, sekä virtuaaliteknologia. Lisäksi lopussa käydään läpi […]

Lue lisää Tulevaisuuden hyvinvointiteknologia – Ikkunoita tulevaisuuteen

Tulevaisuuden hyvinvoiva Lappi

Miltä Lappilaisten hyvinvointi voisi näytää tulevaisuudessa? Kurkkaa ikäihmisten ja nuorten yhteiseen arkeen v. 2030  tällä mielikuvituksellisella tarinalla. Koska tulevaisuutta ei ole vielä olemassa eikä sitä ole ennalta määrätty, tämä ei tietenkään ole totta. Mutta voisiko se olla totta – se riippuu meistä! Tulevaisuus tehdään tämän päivän valinnoilla. Kuvan lähde: Lapin materiaalipankki ”On aika herätä, Anna-mummo. […]

Lue lisää Tulevaisuuden hyvinvoiva Lappi

Johdatus ennakointiin

Miksi tutkia tulevaisuutta? Liikejohdollisen ajattelun kannalta ennakoinnin suurin hyöty löytyy strategisen ennakoinnin kautta. Ennakointi antaa pohjaa strategiselle työskentelylle, kartoittamalla strategian kannalta oleellisen toimintaympäristön mahdollisia muutosajureita. Peilaamalla tulevaisuudessa häämöttäviä mahdollisuuksia ja uhkia, pystyy organisaatio varautumaan niihin monipuolisesti. Organisaation kannalta positiivisen seurauksen aiheuttavat trendit auttavat hahmottamaan kasvumahdollisuuksia, kun taas negatiiviset trendit kertomat tulevaisuuden esteistä ja auttavat hahmottamaan […]

Lue lisää Johdatus ennakointiin

Eräänä aamuna tulevaisuuden Lapissa…

Seuraava kirjoitelma on kuvitelma siitä, miltä tavallisen lappilaisen elämä voisi näyttää tulevaisuudessa – ja mitä sen halutaan olevan.  Tarina pohjautuu Lapin Visioon ja Lappi Sopimukseen. Tämä tarinan muotoon puettu Visio esitettiin SITRA:n Finnsight Visiofestillä Heurekassa 26.9. yhtenä näkökulmana Lapin Visioon. Voisitko sinä tai lapsesi olla osa tätä tarinaa? Miten jatkaisit tai muuttaisit tarinaa? Millainen on […]

Lue lisää Eräänä aamuna tulevaisuuden Lapissa…