Johdatus ennakointiin

Miksi tutkia tulevaisuutta? Liikejohdollisen ajattelun kannalta ennakoinnin suurin hyöty löytyy strategisen ennakoinnin kautta. Ennakointi antaa pohjaa strategiselle työskentelylle, kartoittamalla strategian kannalta oleellisen toimintaympäristön mahdollisia muutosajureita. Peilaamalla tulevaisuudessa häämöttäviä mahdollisuuksia ja uhkia, pystyy organisaatio varautumaan niihin monipuolisesti. Organisaation kannalta positiivisen seurauksen aiheuttavat trendit auttavat hahmottamaan kasvumahdollisuuksia, kun taas negatiiviset trendit kertomat tulevaisuuden esteistä ja auttavat hahmottamaan […]

Lue lisää Johdatus ennakointiin