Johdatus ennakointiin

Miksi tutkia tulevaisuutta?

Liikejohdollisen ajattelun kannalta ennakoinnin suurin hyöty löytyy strategisen ennakoinnin kautta. Ennakointi antaa pohjaa strategiselle työskentelylle, kartoittamalla strategian kannalta oleellisen toimintaympäristön mahdollisia muutosajureita.

Peilaamalla tulevaisuudessa häämöttäviä mahdollisuuksia ja uhkia, pystyy organisaatio varautumaan niihin monipuolisesti. Organisaation kannalta positiivisen seurauksen aiheuttavat trendit auttavat hahmottamaan kasvumahdollisuuksia, kun taas negatiiviset trendit kertomat tulevaisuuden esteistä ja auttavat hahmottamaan niiden yli pääsemisessä.

 

Trenditietoisuus

Erilaiset trendit vaikuttavat jatkuvasti organisaation toimintaan sellaisilla tavoilla, joita ei välttämättä heti osaisi yhdistää oman organisaation toimintaan. Ajatellaan esimerkiksi virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä matkailualalla. Matkailussahan kyse on nimenomaan johonkin menemisestä, joten virtuaalitodellisuuden trendin liittäminen matkailuun ei välttämättä ole ensimmäinen alaan liittyvä mielikuva. Kuitenkin virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää matkailualalla esimerkiksi matkakohteiden realistisessa esittelyssä, jo ennen varsinaista lomamatkan valintaa. Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi ikäihmisten matkustelussa, mahdollistaen vierailun kaukaisissa kohteissa ilman astumista ulos omasta kotiovestaan. Virtuaalitodellisuus ei myöskään rajoita matkailua pelkästään tunnettuihin matkakohteisiin, vaan se voi mahdollistaa matkailun, vaikka avaruuteen tai meren alle. Trendien monipuolinen tarkastelu auttaa siis hahmottamaan organisaation tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia.

Trenditieto.png

Odottamattomasta oleelliseen
Historiallisesti hevonen on ollut tuhansia vuosia ihmiselle korvaamaton apuri, jota on käytetty matkustamiseen, viljelyyn, rakentamiseen ja tarvikkeiden kuljettamiseen. 1800-luvun lopulla kuitenkin ensimmäiset autot ovat hitaasti alkaneet täyttää katukuvaa ja 1900-luvun alkupuolella niiden valmistamisesta on tullut arkipäivää. Voidaan sanoa, että historiassa pitkän aikaa itsestään liikkuvien ajoneuvojen tuloa on pidetty utopistisena tai ehkä jopa mytologiselta. Teollinen vallankumous on kuitenkin tehnyt autojen massavalmistuksesta mahdollista ja muuttanut nopeasti vuosituhansien totuttuja tapoja.

hevonen auto oikealla taustalla
Matkapuhelin taas on ollut sellainen innovaatio, jolla on pystytty merkittävästi parantamaan jo itsessään ihmeellistä keksintöä. Lankapuhelin on mahdollistanut kommunikoinnin pitkien välimatkojen välillä ja tehnyt monesta asiasta helpompaan. Silti muutos lankapuhelimesta matkapuhelimeen on ollut merkittävä. Kännykästä on tullut oleellinen osa arkea, ehkä jopa osa ihmisen riippuvuutta. Sen avulla voi kommunikoida paikasta riippumatta ja pysyä jatkuvasti tavoiteltavissa, sekä ajan tasalla. Se toimii myös samaan aikaan tietokirjastona, levykokoelmana, viihdelaitteena, sekä valokuva-albumina.

puhelin puhelin oikealla taustalla.png

Kummankin esimerkin tapauksessa nämä innovaatiot ovat olleet mahdollisia vasta, kun joku on ymmärtänyt kuvitella tulevaisuuden mahdollisuuksia. Toisaalta ne ovat jossain määrin ympäristön sanelemia, sillä usein joku toinen teknologinen ilmiö on ollut vauhdittamassa niiden syntyä. Autojen tapauksessa teollinen vallankumous, sekä Fordin liukuhihnamainen koonti ovat tehneet niiden valmistuksesta helpompaa. Matkapuhelinten tapauksessa taas teknologian lisäksi on tarvittu tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

 

Mitä tulevaisuuksien tutkimus sitten oikeastaan on?

Usein tulevaisuus mielletään jokseenkin selväksi asiaksi. Perinteisesti länsimaisen käsityksen mukaan elämme nykyhetkeä, jota seuraa yksi tulevaisuus. Ajatus on, että jos voisimme matkata tuohon tulevaisuuteen, näkisimme varmasti mitä se pitää sisällään. Tulevaisuuksien tutkimuksen ajattelussa tulevaisuus ei kulje yksikössä, vaan tulevaisuudessa häämöttää useita mahdollisia tulevaisuuden tiloja. On siis oikeaoppisempaa puhua tulevaisuuksista, yhden tulevaisuuden sijaan.

tulevaisuuksien aikajana tumma

Tulevaisuutta ei vielä siis ole olemassa, vaan se muotoutuu toimintaympäristön asettamien muuttujien avulla. Tulevaisuuksientutkimuksessa tutkittu tulevaisuus pitää sisällään monia muuttujia ja arvoja, jotka määrittävät tulevaisuuden muodostumisen. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen halutaan ennakoida, sitä enemmän ympäristötekijöitä tulee ottaa huomioon. Tulevaisuuden muuttujien ja arvojen muodostamisesta tulen kertomaan enemmän tulevissa blogimerkinnöissä, skenaarioprosessin yhteydessä.

tulevaisuuksien aikajana laajennettu tumma.png

 

Tiedon ja arvauksen tasapainotila

Ennakoinnissa on vaarana, että tulevaisuuden ennuste perustuu liiaksi faktatietoon tai henkilön arvaukseen tulevaisuuden suunnasta. Faktatieto on asiantuntijatietoa, jossa henkilön ennakointi pohjautuu jo olemassa olevaan tietoon. Arvaus taas on henkilön oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä, erilaisten ideaali- ja kauhukuvien luontia.

Ennakointi perustuen pelkkään asiantuntijatietoon asettuu helposti oman mukavuusalueen piiriin. Tällöin ei huomioida kaikkia toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Pelkän arvauksen varaan asettuva ennakointi taas uskaltaa tarkastella laajasti toimintaympäristöä, mutta vaarana on liiallinen uppoutuminen fantasiamaailmaan.

Toisaalta näihin kumpaakin vaikuttaa henkilön perspektiivi, eli oma ajatusmaailma. Mielipiteiden tai jopa faktan muodostumiseen vaikuttaa henkilön oma kulttuuri, joka saattaa pitää sisällään useita alakulttuureita. Myös henkilön erilaiset uskomuksen ja hänen kasvuympäristönsä vaikuttavat tulevaisuuden muodostumiseen.

tiedon ja arvauksen tasapaino tumma

Hyvässä ennakoinnissa faktan ja arvauksen ulottuvuudet on huomioitu ja perspektiivin vaikutus tiedostettu. On siis tärkeä kartoittaa tutkittavan aiheen toimintaympäristöä, eikä antaa oletuksille liikaa sijaa. Tämä onnistuu helpoiten liittämällä ennakointiin erilaisia mielipiteitä, erilaisilta ihmisiltä. Organisaation sisällä tehtävässä ennakoinnissa voidaan esimerkiksi huomioida eri osastojen henkilöstä, sen sijaan että keskityttäisiin vain tiettyyn ryhmään. Organisaatioiden välisessä ennakoinnissa taas voidaan esimerkiksi liittää yhteen johdon ja työntekijöiden näkemyksiä asioista.

 

Tulevaisuuskuvat mahdollisuuksien ja uhkien kartoittamisessa

Hyvien ja huonojen tulevaisuuskuvien kartoittaminen auttaa hahmottamaan tulevaisuudessa häämöttäviä mahdollisuuksia ja uhkia. Pelkästään hyvien tilanteiden kuvaaminen ei anna realistista kuvaa tulevaisuuden muodostumisesta, sillä uhkakuvia tarvitaan odottamattomien tilanteiden ennakointia varten. Uhkakuvat antavat mahdollisuuden reagoida tulevaisuudessa häämöttäviin haasteisiin. Ennakointia voidaan harjoittaa myös kuvaamalla niin sanottua dystopia –tilaa, eli pahinta mahdollista tulevaisuuden suuntaa. Tallainen ajattelu auttaa hahmottaa sitä, mikä voisi pahimmassa tapauksessa mennä pieleen.

Ihannekuvat taas antavat hyvän pohjan halutun tulevaisuustilan saavuttamiseen. Ne kertovat siitä, mitä halutaan saavuttaa ja motivoivat sen tavoittelua. Dystopian vastakohtana, ihannekuvia voidaan kuvata utopia –tilan kuvauksella, joka on paras mahdollinen tulevaisuustila.

Myös näiden tapauksessa pelkästään hyvät tai huonot kuvat eivät kerro koko totuutta, vaan tarvitaan tasapainotilaa toivotun ja ei toivotun tulevaisuuden välillä. Liiallinen ihannetilan kuvaaminen jättää huomioimatta tulevaisuuteen vaikuttavat negatiiviset asiat, kun taas liian kauhukuvan maalaus unohtaa kaikki tulevaisuuden mahdollisuudet. Usein totuus tulevasta löytyy näiden kahden tilan välimaastosta.

tasapaino tumma

 

Ennakoinnin pikakurssi – Osa I: Johdatus ennakointiin

Tämä kirjoitus perustui Tulevaisuus Lapista hankkeen (ESR) videosarjaan Ennakoinnin pikakurssi – Osa I: Johdatus ennakointiin. Videosarjaa pääset tarkastelamaan alla olevasta ikkunasta.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s