Erätauko -keskustelu hyvästä elämästä Lapin maaseudulla v. 2030

Milloin ja missä? 20.11. klo 17:00-20:30, Hirvaan koulu, Kemintie 1504

Mistä on kyse? Mitä Lapin maaseutu, kotiseutusi merkitsee sinulle? Millaiseksi ku-vittelet elämäsi siellä tulevaisuudessa? Mitä toivot tulevaisuudelta ja mikä ehkä pe-lottaa? Mitä sinulle merkitsee hyvä elämä?

Mistä keskustellaan ja keskustelun tavoite? Tervetuloa pureutumaan hyvään elä-mään maaseudulla vuonna 2030. Keskustelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millaisia odotuksia ja arvoja maaseutuun kohdistuu ja siitä, miten maailman muutokset ja eri tahoilla tehtävät päätökset vaikuttavat eri ihmisiin maaseudulla.

Ketä toivotaan paikalle? Eri asiat vaikuttavat ihmisiin eri tavoin, mutta silti usein keskusteluissa ja päätöksenteossa on edustettuna niiden näkemys jotka jo ovat asiassa aktiivisia. Siksi toivomme tähän tilaisuuteen erityisesti Sinua, jolle vastaaviin keskus-teluihin osallistuminen ei ole ihan arkipäivää. Tarkoitus on lisätä osallistujien ja mei-dän, tilaisuuden järjestäjien, ymmärrystä käsiteltävän asian moninaisuudesta. Olitpa sitten aktiivi, asiantuntija, maaseudulla asuva, siitä haaveileva, siellä työskentelevä, sieltä kotoisin oleva tai maaseudun ”asiakas”, – lämpimästi tervetuloa!

Erätauko-dialogi on tapa käydä rakentavaa keskustelua, jossa kaikkien omat koke-mukset, pelot ja haaveet ovat yhtä tärkeitä ja jossa ihmisten välinen ymmärrys lisään-tyy.

Käytännön asiat & info: Tarjoamme osallistujille herkullisen iltapalan. Ilmoittaudu oheisesta linkistä https://fi.surveymonkey.com/r/Hirvas tai hanna-leena.pesonen@lapinliitto.fi. Lisätietoja saat Hanna-Leenalta p: 040 1861455.

PS: voimme ottaa mukaan keskusteluun vain n. 30 henkilöä, joten ilmoittauduthan nopeasti, viimeistään 15.11. Huomioithan, että tilaisuudessa keskustelu rakentuu osal-listujien ajatusten perusteella ja syvenee sen edetessä. Tästä syystä toivomme, että osallistujat varaavat koko ajan klo 17:00-20:30 keskustelulle ilman häiriötekijöitä.

Avaa tästä kutsu PDF -muodossa

 

Tulevaisuus Lapista ja Maaseutuklusterin viestintä, yhdistelmälogot

 

 

 

 

Mainokset